featured

2021 yılı aralık ayı dış ticaret verileri

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2021 yılı aralık ayı dış ticaret verileri

2021 yılı itibarıyla ihracatımız 225,3 milyar dolar olarak gerçekleşerek orta vadeli program (2022-2024) tahmini olan 211 milyar dolar ihracat rakamı aşılmıştır.

2021 yılı itibarıyla ihracatımız 225,3 milyar dolar olarak gerçekleşerek orta vadeli program (2022-2024) tahmini olan 211 milyar dolar ihracat rakamı aşılmıştır.

Dış Ticaret Aralık Ocak-Aralık
2020 2021 Değişim
(%)
2020 2021 Değişim
(%)
İhracat 17.837 22.274 24,88 169.638 225.368 32,85
İthalat 22.387 28.912 29,15 219.517 271.355 23,61
Dış Ticaret Hacmi 40.224 51.186 27,25 389.155 496.723 27,64
Dış Ticaret Dengesi -4.550 -6.638 45,89 -49.879 -45.987 -7,80
İhr./ İth. Karşılama Oranı (%) 79,7 77,0 . 77,3 83,1 .

 

 

GTS’YE GÖRE ARALIK AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %24,88 İTHALATIMIZ İSE %29,15 ORANINDA ARTTI.

2021 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre;

 • İhracat, % 24,88 artarak 22 milyar 274 milyon dolar,
 • İthalat, % 29,15 artarak 28 milyar 912 milyon dolar,
 • Dış ticaret hacmi, % 27,25 artarak 51 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 77 olmuştur.

 

GTS’YE GÖRE 2021 YILINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %32,85 ORANINDA ARTARAK 225 MİLYAR 368 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

2021 yılında 2020 yılına göre;

 • İhracat, % 32,85 artarak 225 milyar 368 milyon dolar,
 • İthalat, %23,61 artarak 271 milyar 355 milyon dolar,
 • Dış ticaret hacmi, % 27,64 artarak 496 milyar 723 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • İhracatın ithalatı karşılama oranı % 83,1 olarak gerçekleşmiştir.

GTS’ye göre ihracatımız Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 24,88 oranında artarak 22 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşmiştir.  Aralık ayında ithalatımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre %29,15 artışla 28 milyar 912 milyon dolar olmuştur. Aralık ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 27,25 artarak 51 milyar 186 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 77 olarak gerçekleşmiştir.

 

2021 yılında ihracatımız, bir önceki yıla kıyasla  %32,85 artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaşmıştır. Bu değer ile 200 milyar dolar eşiği aşılmış ve tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamı gerçekleşmiştir.   2021 yılında dış ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre % 27,64 artarak 496 milyar 723 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 83,1 olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2021 yılında bir önceki yıla göre %7,80 oranında azalarak 45 milyar 987 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

GTS’ye göre aralık ayında altın hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,21, altın hariç ithalatımız ise % 40,88 oranında arttı.

 

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ticareti hariç tutulduğunda, Aralık ayında altın hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,21, altın hariç ithalatımızın ise %40,88 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte,  işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 76,6 olduğu anlaşılmaktadır.

 

Enerji ticareti hariç tutulduğunda,  Aralık ayında enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 22,90 oranında arttığı, enerji hariç ithalatımızın ise %11,72 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte,  enerji hariç dış ticaret olarak bakıldığında Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 97,2 olduğu anlaşılmaktadır.

 

Aralık ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” oldu

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,39 artışla, 2 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla % 4,67 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 919 milyon dolar) ve % 75,71 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 774 milyon dolar) olmuştur.

 

2021 yılında ‘’Motorlu Kara Taşıtları’’  25 milyar 33 milyon dolarlık tutar ile en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz fasıl olmuştur. Söz konusu faslı 20 milyar 783 milyon dolar ihracat ile “Kazanlar, Makinalar” faslı izlemiştir.  En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü fasıl ise 17 milyar 105 milyon dolar ihracat ile “Demir ve Çelik” faslı olmuştur.

 

En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya

Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 781 milyon dolar), ABD (1 milyar 518 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 336 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (3 milyar 156 milyon dolar), Rusya (3 milyar 91 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 18 milyon dolar) almıştır. Aralık ayında ihracatçılarımız 226 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. 

 

2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 19 milyar 325 milyon dolar ihracat ile Almanya olup, Almanya’yı 14 milyar 726 milyon dolar ihracat ile ABD izlerken üçüncü sırada 13 milyar 708 milyon dolar ihracat ile İngiltere yer almıştır. 2021 yılında ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (32 milyar 256 milyon dolar), Rusya (28 milyar 667 milyon dolar) ve Almanya (21 milyar 760 milyon dolar) almıştır.

 

En büyük ilk 3 ihracat pazarımız toplam ihracatımızın %20,81’ini oluşturdu

Aralık ayında GTS’ ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, ABD ve İngiltere’ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın % 20,81’ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya’nın aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 28,59 olarak gerçekleşmiştir.

 

Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 23,21 artışla 8 milyar 853 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın % 39,74’ünü oluşturmuştur.

 

2021 yılında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yıla göre % 32,98 artışla 93 milyar 111 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın %41,32’sini oluşturmuştur.

 

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu

2021 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat Denizyolu

(13 milyar 574 milyon dolar ) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla Karayolu (6 milyar 352 milyon dolar ) ve Havayolu ulaşımı (1 milyar 895 milyon dolar ) izlemektedir.

 

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (16 milyar 259 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (4 milyar 800 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (2 milyar 254 milyon dolar) takip etmiştir.

 

İhracatta en çok tercih edilen ödeme şekli mal mukabili oldu

2021 yılı Aralık ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (13 milyar 780 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (3 milyar 540 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (2 milyar 315 milyon dolar) takip etti.

 

İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (16 milyar 827 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (7 milyar 27 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (1 milyar 683 milyon dolar) izlemiştir.

 

 

Ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı ülke olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

 

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 591 firma, 2021 yılı Aralık ayında toplam ihracatımızın %28,44’ünü, toplam ithalatımızın ise %41,61’ini oluşturmuştur.  Bakanlığımızın sunduğu yukarıda belirtilen kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılı Aralık ayında 18 milyar 365 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. (6 milyar 335 milyon dolar ihracat, 12 milyar 30 milyon dolar ithalat).

 

 

Dış ticaretimizi TL ile gerçekleştiriyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Aralık ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken aynı dönemde 132 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.

2021 yılının Aralık ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 22 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 8 milyar 768 milyon TL’lik kısmı ihracat, 13 milyar 430 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur.

 

Aktif firma sayısı arttı

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2021 yılı Aralık ayı itibariyle bir önceki aya göre 6 bin 920 artışla 2 milyon 79 bin 773 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 47,5’ini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,8’lik yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 19 milyon 508 bin 503 olarak gerçekleşmiştir.

 

Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam içerisindeki payı %25,16

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 2021 yılı Aralık ayında 52 milyar 229 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 1 trilyon 53 milyar 409 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %25,16 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 317 milyar 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Kadınlarımızın iş hayatına daha fazla katılım sağlaması ile birlikte ihracat odaklı büyümenin temellerini güçlendiriyoruz

Aralık ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 2 milyon 215 bin 460 olmuştur. 2021 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr işyeri sayımızda yaklaşık 58 bin 41’lik artış kaydedilmiştir.  Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.   Aralık ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 362 bin 718 olurken, 2021 yılının başından beri kadın esnaf sayımız yaklaşık 20 bin 858’lik artış göstermiştir.

 

ÖTS’YE GÖRE ARALIK AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 25,13 İTHALATIMIZ İSE % 29,52 ORANINDA ARTTI

2021 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre;

 • İhracat, % 25,13 artarak 21 milyar 166 milyon dolar,
 • İthalat, % 29,52 artarak 27 milyar 251 milyon dolar,
 • Dış ticaret hacmi, % 27,56 artarak 48 milyar 417 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken,
 • İhracatın ithalatı karşılama oranı % 77,7 olmuştur.

 

 

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE UYGULANAN SİSTEMLER

 

Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride gruplandırılmaktadır; “Genel Ticaret Sistemi (GTS)” ve “Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)”. Genel Ticaret Sistemi (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde kaydedilmektedir. Özel Ticaret Sistemi’nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır.

 

Dünya örneklerine bakıldığında; GTS kullanımının ÖTS’ye nazaran daha yaygın olduğu görülmektedir. AB ülkeleri genellikle ÖTS’yi tercih ederken, bazı AB ülkeleri ile beraber İngiltere, ABD, ÇHC, Kanada, Japonya, Rusya, G. Kore ve Hindistan gibi toplam 117 ülke ise GTS’yi kullanmaktadır. Fransa ve İtalya ise ÖTS’yi benimsemektedir. Ülkelerin çoğu tek bir sisteme göre veri yayımlamakla birlikte, her iki sisteme göre de veri üretilebilmektedir. Ülkemiz Merkez Bankası da Ödemeler Dengesi hesaplarında GTS’yi kullanmaktadır.

 

Ticaret Bakanlığı olarak 2019 yılı Ocak ayından başlamak üzere, çok daha kapsamlı olan ve dünyadaki büyük ekonomilerin kullandığı Genel Ticaret Sistemine göre de kayıtları analiz etmeye ve açıklamaya başladık. 2021 yılı boyunca dış ticaret verilerini, hem GTS hem de ÖTS’ye göre açıklamaya devam edeceğiz.

Hibya Haber Ajansı

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
2021 yılı aralık ayı dış ticaret verileri

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.
Giriş Yap

Güncel Haber Ajans ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin